Lezingen en publicaties

Hier volgt een overzicht van mijn lezingen en publicaties over de Heliand.

De Utrechtse doopgelofte. Lezing in het kader van het historisch café van de Vereniging Oud-Utrecht, 8 februari 2013

De Heliand, een heldendicht over de Heiland. Lezing voor de historische vereniging ‘Jan van Arkel’ in Kampen op 8 februari 2011

De Heliand. Lezing voor het Kunstcafé in het Evertshuis in Bodegraven op 3 december 2010

Heliand. Middeleeuws Meesterwerk. Lezing voor belangstellenden in ‘Huis in de Wijk’, Utrecht (Tuindorp), 16 december 2009

Literaire kunst in de Heliand (artikel). In: Vooys. Tijdschrift voor letteren, jaargang 27, nummer 1 (2009), p. 42-54

De Heliand. Een heldendicht over de Heiland. Lezing voor belangstellenden in Nijkerk, georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting van de gezamenlijke kerken, 20 november 2008

Die althochdeutsche Literatur und der Heliand. College voor studenten Duits aan de Universiteit Utrecht, 10 september 2008

Christuskind in koninklijk gewaad. Het kerstverhaal in de Heliand. Lezing voor belangstellenden in het Domcafé, Domkerk Utrecht, 13 december 2007

Germanische Magie oder christliches Mysterium? Form und Bedeutung im Heliand. Gastcollege voor studenten Duits aan de Universität Leipzig, 27 november 2007

Over de Heliand. Workshop in het kader van de 13e Mediëvistendag van de Onderzoeksschool Mediëvistiek/Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, Universiteit van Amsterdam, 23 november 2007

Die Geschichte des Erlösers von dem Sachsen. Klopstocks fascinatie voor een editie en vertaling van de Heliand (artikel). In: C. Post en L. van Wezel (red.), Twai tigjus jere. Jubileumnummer van de Vereniging van Oudgermanisten, Amsterdam 2007, p. 81-92

Duivelse machten en heidense relicten in de Heliand. Lezing in het kader van het theologisch seminarium ‘Leidsman in de Lage Landen’, Hydepark Doorn, 19 maart 2007

Der Heliand. Gastcollege voor studenten Duits aan de Universiteit Utrecht, 12 februari 2007

Heliand. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen, uit het Oudsaksisch vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van Vredendaal, aangevuld met de fragmenten van de Oudsaksische Genesis, vertaald door Redbad Veenbaas, met medewerking van Willem van der Meiden, Amsterdam 2006.

Klopstocks fascinatie voor de Heliand. Lezing voor de jaarvergadering van de Vereniging van Germanisten aan Nederlandse Universiteiten, 8 december 2006

Leidsman in de lage landen. Naar een Nederlandse vertaling van de Heliand (artikel). In: Filter. Tijdschrift over vertalen, jaargang 11 nr. 4, december 2004, p. 55-65

Dilemma’s bij het vertalen van de Heliand. Werkcollege voor studenten taalwetenschap aan de Universiteit Leiden, 13 december 2004

Mûtspelli cumit an thiustrea naht. Aankondigingen van de Jongste Dag in de Oudsaksische Heliand. Lezing voor de Oudgermanistendag in Leuven, 17 mei 2003