Literair

Een vertaler beweegt zich tussen twee talen, twee culturen en soms tussen twee werelden. Voor de vertaler van middeleeuwse teksten is dat de wereld van het verleden en de wereld van het heden. Hoe voer je de hedendaagse lezer naar de fascinerende wereld van toen? Hoe breng je een oude tekst tot leven in de wereld van nu? Dat is een uitdaging die ik graag aanneem. Mijn hart ligt bij werken uit de Oudgermaanse en Middelhoogduitse literatuur, teksten waardoor ik zelf ooit ben gegrepen en die ik graag voor een groter publiek toegankelijk wil maken.

Verschenen

In december 2006 verscheen mijn vertaling van de Heliand, een Oudsaksisch epos over het leven van Christus. Dit werk van bijna 6000 verzen in stafrijm is niet eerder in het Nederlands vertaald.
Lees verder over deze vertaling op de website over de Heliand.

In oktober 2011 verscheen mijn vertaling van het Nibelungenlied, een middeleeuws epos over liefde en wraak. Lees meer over deze vertaling op mijn website over het Nibelungenlied.

In november 2013: Gotthold Ephraim Lessing, Nathan de Wijze. Uit het Duits vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van Vredendaal. Boom, Amsterdam. Prijs € 22,50

Lezingen

Over de Heliand en het Nibelungenlied verzorg ik ook lezingen en gastcolleges: over het werk zelf, over de historische en literaire context, over een specifiek thema of opvallend aspect van het werk of over de wijze waarop men in later tijd met het werk is omgegaan (receptie). Het kan ook gaan om een workshop waarin gezamenlijk een stuk uit de oorspronkelijke tekst wordt vertaald. De opzet van iedere lezing wordt steeds in overleg vastgesteld, afhankelijk van aard, doel en doelgroep van de bijeenkomst. Voor voorbeelden verwijs ik naar mijn website over de Heliand, lezingen en publicaties.