Nibelungenlied

Nibelungenlied. Een middeleeuws epos over liefde en wraak. Uit het Middelhoogduits vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van Vredendaal. Boom, Amsterdam 2011. Prijs € 29,90

Het Nibelungenlied is ongetwijfeld een van de hoogtepunten uit de middeleeuwse literatuur. Het heldenepos over Siegfried en Kriemhilde is kort na 1200 geschreven tijdens de bloeiperiode van de Middelhoogduitse epiek. Uit deze tijd stammen ook andere bekende Duitstalige werken, zoals Parzival en Tristan und Isolde. Het is niet bekend wie het Nibelungenlied heeft geschreven. Afgaande op het dialect, maar ook op een aantal inhoudelijke bijzonderheden, moet de auteur werkzaam zijn geweest in Beieren of Oostenrijk, wellicht aan het hof van de bisschop van Passau.