Lezingen en publicaties

Hier volgt een overzicht van mijn lezingen en publicaties over het Nibelungenlied:

Nibelungenlied & Ring in hedendaagse vertaling. Bijdrage i.s.m. Janneke van der Meulen aan het Internationaal Wagnercongres Amsterdam, 28 november 2013

Kriemhildes wraak (artikel). In: Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur, themanummer ‘Heldinnen’, nr. 70 (2013), p. 34-41

Het Nibelungenlied: van middeleeuws tot nationaal epos. Over de receptie van het Nibelungenlied in Duitsland. Lezing in het kader van het Studium Generale van de Universiteit Leiden op 25 september 2012.

Nibelungenlied: van middeleeuws naar nationaal epos. Over Nibelungenlied, beeldvorming en vertaling. Lezing voor de Filologenkring Amsterdam op 14 januari 2012

‘so sei es allen vaterländisch Gesinnten freundlich empfohlen’. Over vertaling en ideologie. Lezing op het symposium over het Nibelungenlied op 28 oktober 2011, georganiseerd door de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

Nibelungenlied, Nibelungensage, Nibelungenstof: een onontwarbare kluwen. Lezing op de Oudgermanistendag in Gent op 21 mei 2011

Geschonden eer, verloren liefde. Wraakmotieven in het Nibelungenlied. Lezing voor het AIO-symposium over ‘Veten in de middeleeuwen’, georganiseerd door de Onderzoeksschool Mediëvistiek i.s.m. de Fryske Akademy, Leeuwarden, 10-12 december 2009

‘Minne’ im Nibelungenlied (Seminar ‘Sprache und Literatur des Mittelalters’). Gastcollege voor studenten Duits aan de Universiteit Utrecht, 20 november 2008

Die mittelhochdeutsche Literatur und das Nibelungenlied. College voor studenten Duits aan de Universiteit Utrecht, 12 september 2008