Overlevering

Van het Nibelungenlied zijn maar liefst 35 handschriften (of fragmenten daarvan) bewaard gebleven. De drie oudste handschriften stammen uit de dertiende eeuw. Deze handschriften bieden telkens een iets andere versie van het Nibelungenlied. Het verschil zit hem niet alleen in de omvang (handschrift A bevat 2316 strofen, handschrift B 2376 en handschrift C 2440), maar ook in woordkeus, weglatingen en toevoegingen. De verhaallijn is echter in de drie versies dezelfde. Geen van de handschriften biedt de versie die aan de auteur kan worden toegeschreven, maar de wetenschap is het erover eens dat handschrift B de auteursversie het dichtst benadert. Dit handschrift wordt bewaard in de Stiftsbibliothek van de voormalige benedictijnerabdij in Sankt Gallen (Zwitserland). Overigens is het maar de vraag of er ooit één auteursversie heeft bestaan. Uiteindelijk gaat het Nibelungenlied terug op mondelinge overlevering en die kan in verschillende versies zijn (schriftelijke) weerslag hebben gekregen.